Tải file host Facebook mới nhất 8/2013 - cách vào facebook

Facebook bị chặn? Hướng dẫn cách vào Facebook mới nhất  8/2013: sửa file hosts để vào được Facebook cho cả 3 nhà mạng Viettel, FPT, VNPT. Tải file host facebook mới nhất 2013.


>> Phần mềm vào facebook nhanh nhất
>> Cách vào facebook bị chặn - cách vào facebook mới nhất

 

Facebook bi chan - DNS vào Facebook mới nhất tháng 6/2013 cho cả 3 nhà mạng - Bài viết khác: Tại sao Facebook bị chặn?


Trước khi sửa file host facebook thì các bạn thử sửa DNS thành: 8.8.8.8 và  8.8.4.4 xem có vào được không nhé. Nếu vào được rồi thì khỏi sửa.

Facebook bi chan - DNS vào Facebook mới nhất tháng 6/2013 cho cả 3 nhà mạng - Bài viết khác: Tại sao Facebook bị chặn?


Nếu vẫn không vào được thì các bạn tiến hành sửa file host theo cách sau:
- Mở Windows Explorer  và tìm đến đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc
-Tìm file Hosts và mở bằng notepad. Sau đó copy phần bên dưới dán vào và lưu lại. Thế là xong.

DNS mới nhất cho cả 3 nhà mạng Viettel,VNPT, FPT

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com


Hoặc :


173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com

Chúc các bạn thành công !
Chuyên mục: , ,

1 nhận xét: