Bài toán kinh điển - Ai giải được nào ?

Bài toán kinh điển - Ai giải được nào ?

1K không cánh mà bay ! Anh em nào cho 1 lời giải thích hợp lý xem, chứ em là em thua cmnr ! @@Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận