Đã bị tiêu chảy còn bị ho! Số nhọ vãi!

Đã bị tiêu chảy còn bị ho!  Pha khó đở nhất là đây, Kinh bỏ mẹ !. Anh em ai xem được trên 5 lần thì cmt phát nhá! @@

Số em nhọ vãi! đã bị tiêu chảy lại còn thêm bị ho!

Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận