Bạn thuộc trường hợp nào ?

Dưới đây là một cuộc khảo sát nhỏ về vấn đề móc gỉ mũi xong bạn sẽ làm gì?


Bạn thuộc trường hợp nào ?

Em thì em búng lên tường cho khô rồi mới ăn. @@


Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận