Em vừa bị cờ hó troll các bác ạ!

Một số ảnh chế về cờ hó vui nhộn. Khi cờ hó troll thì thế này đây!


ảnh chế về cờ hó

Ngoan vãi? @@
ảnh chế về cờ hó

Ai dám bảo a lùn ?
ảnh chế về cờ hó

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! ^^

Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận