Huynh đệ mau chạy đi ! Đừng lo cho ta !!!

Huynh đệ mau chạy đi ! Đừng lo cho ta !!!Cảm động thanh niên hi sinh thân mình ngăn cản đòn tân công bằng ngực cho anh em rút lui an toàn. Một nghĩa cử cao đẹp!


Huynh đệ mau chạy đi ! Đừng lo cho ta !!!
Huynh đệ đừng lo cho ta !@@

Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận