Thằng con của năm đây rồi!

Thằng con của năm đây rồi!
- Bố : Mày mà thi không qua được kỳ thi này thì đừng có mà gọi tao là bố nữa!

- Bố: Thế hôm qua thi cử như nào ?

- Con: Mầy ... đang hỏi tao đấy à !

- Bố : Phutt!!!!


P/S : Em đã thử và giờ còn ăn cháo!!! @@'


Thằng con của năm đây rồi!
Thằng con của năm! 
Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận