Ảnh vui tốt nghiệp kiểu hồi giáo

Đây là bức ảnh kỷ niệm của lớp em vào ngày tốt nghiệp. Mọi người có ai nhận ra em không? con bé dễ thương nhất trong đám ấy! :))))Ảnh vui tốt nghiệp kiểu hồi giáo
Ảnh tốt nghiệp kiểu hồi giáo

Ảnh vui tốt nghiệp kiểu hồi giáo

Em đấy, mọi người thấy chưa? :)


Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận